کمپرسور (9)

اواپراتور (14)

کندانسور (11)

شیرآلات و تجهیزات خط (7)

کنتراآلات

مواد مصرفی

ملزومات سردخانه و چیلر